PostHeaderIcon ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ถึงวันเข้าพรรษาอีกปีแล้วนะคะ แต่สำหรับปีนี้น้อง ๆ และคณะคุณครูไม่ได้ไปถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเหมือนทุก ๆ ปี เนื่องเป็นช่วงโรคมือ เท้า ปาก กำลังระบาด โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้แก่เด็ก ไปชมภาพกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ